Instrukcja dla szkół i koordynatorów szkolnych

 

Materiały kampanijne zostają w szkole.

Można je realizować w nieskończoność.

 

Podany w broszurze w pakiecie przesłanym do szkół
termin 14 grudnia jest NIEAKTUALNY
 

 

 Przedłużamy możliwość ewaluacji zajęć

do 9 czerwca 2019 r.

 

 

Schemat postępowania w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych

 

Dwa wymiary Kampanii 

 1. Wymiar pierwszy: Otrzymują Państwo bezpłatny pakiet materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (filmy, konspekty, scenariusze) do realizacji zajęć pt. "Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu". Zostają one już w szkole, a zajęcia na ich podstawie można realizować w nieskończoność, tj.:
  a) realizować je w ciągu całego roku szkolnego,
  b) powtarzać je każdego roku, wg uznania.

 2. Wymiar drugi: Ewaluacja programu (do projektu ministerialnego), trwa do 25 stycznia 2019 r. Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiet do tego terminu. Jednak po tym terminie system ankietowy nadal będzie dla Państwa dostępny.

Udział w kampanii jest dobrowolny.

 

Terminy realizacji poszczególnych etapów

 

Podany w broszurze w pakiecie przesłanym do szkół
termin 14 grudnia jest NIEAKTUALNY

 

Ze względów projektowych (dla Ministerstwa Sprawiedliwości)

Fundacja pragnie zewaluować zajęcia do 25 stycznia.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiet do tego dnia.

 

Najprawdopodobniej jednak cały system ankietowy będzie dostępny do końca lutego (jeżeli nie dłużej). Dlatego też po terminie 25 stycznia nadal będzie możliwość dalszego wypełniania ankiet (np. przez rodziców) i generowania raportów ewaluacyjnych.
Dlatego zachęcamy, aby realizować zajęcia kampanijne na spotkaniach z rodzicami nawet po tym terminie.

Brak możliwości przeprowadzenia spotkania dla rodziców w terminie do 25 stycznia 2019 r. nie jest przeszkodą dla szkoły we wzięciu udział w ankiecie kampanii.

 

Opis badania ewaluacyjnego programu

Ankiety przeznaczone są dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Każdy uczestnik badania otrzymuje losowy bilet z krótką instrukcją, co zrobić, żeby wypełnić ankietę. Ankietę można wypełnić w dowolnym czasie na komputerze lub na smartfonie. W celu zwiększenia frekwencji wśród młodzieży, zaleca się przeprowadzenie ankiety podczas lekcji wychowawczej lub lekcji informatyki (np. w ramach rozwijania kompetencji społecznych w sieci).

W przypadku przerwania wypełniania ankiety, można do niej powrócić w dowolnym czasie na podstawie tego samego hasła z biletu.

 

Kilka słów o ankiecie:

 • Ankieta jest anonimowa, w pełni elektroniczna oraz prosta w wypełnieniu (zajmuje kilka minut).
 • Pytania ankietowe są bezpieczne, bez otwierających pytań (pytania do wglądu w sekcji Treść pytań ankietowych).
 • Możliwość wypełnienia na komputerze i na smartfonach.
 • Automatyczne gromadzenie i podliczanie wyników ankiety.
 • Automatyczne generowanie raportu z wynikami oraz wykresami dla szkoły.

 • UWAGA! Wypełnianie ankiety można przerwać i powrócić do niej po jakimś czasie, na podstawie tego samego biletu z hasłem.

 

Rzetelność wyników:

 • Im więcej młodzieży wypełni ankietę, tym wyniki będą bardziej rzetelne i wiarygodne.
 • Zależy nam na wypełnieniu ankiety przez rodziców, którzy będą obecni na spotkaniu i wezmą ze sobą bilet z hasłem.
 • Raporty nie pokażą wyników, jeżeli liczba odpowiedzi (wypełnionych ankiet) na danym poziomie nauczania będzie mniejsza niż 3 w obrębie danej płciJeżeli ankietę na danym poziomie nauczania wypełni nie więcej niż 3  chłopców lub dziewcząt, nie będzie można zobaczyć podsumowanych wyników dla tej grupy. Jedynie zbiorcze wyniki np. dla kilku poziomów nauczania razem. Jest to podyktowane zadbaniem o anonimowość uczniów.

 

Koordynatorzy programu „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”:

 • Zachęcamy Państwa, aby w szkole było dwóch koordynatorów szkolnych.
 • Dane weryfikacyjne przesłane w mailu (nr RSPO oraz kod weryfikacyjny) służą do rejestracji zarówno pierwszego, jak i drugiego koordynatora.
 • Pierwszym koordynatorem zostaje jeden z nauczycieli (pedagog/psycholog lub każda inna osoba przeprowadzająca badania ewaluacyjne w szkole).
 • Drugim koordynatorem zostaje nauczyciel informatyki lub inny nauczyciel do obsługi internetowego panelu dla koordynatorów.
 • W razie potrzeby (np. w przypadku dużej szkoły) zarejestrować się może nawet 3 koordynatorów.

 

Zadanie koordynatorów szkolnych:

 • Organizacja i realizacja kampanii na poszczególnych etapach
 • Przeprowadzenie badania ankietowego przed realizacją zajęć (lub nie).
 • Koordynacja realizacji zajęć w poszczególnych grupach (wyznaczenie osób, itp.)
  (więcej szczegółów dotyczących tego punktu znajdą Państwo w paczce z materiałami, która przyjdzie do szkoły)
 • Konieczne przeprowadzenie badania ankietowego po realizacji zajęć. 

 

Rejestracja koordynatorów szkolnych:

 • Przeprowadzenie w szkole badań ewaluacyjnych wymaga rejestracji szkoły na stronie rejestracja.autorytet.org
 • W celu weryfikacji należy podać kod weryfikacyjny oraz nr RSPO szkoły (z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych).
  Zarówno kod weryfikacyjny, jak i nr RSPO szkoły zostały przesłane do szkoły na adres mailowy znajdujący się w bazie RSPO.
 • Baza RSPO jest ogólnodostępnym Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych. Znajduje się na stronie internetowej rspo.men.gov.pl
 • Dane weryfikacyjne przesłane w mailu (nr RSPO oraz kod weryfikacyjny) służą do rejestracji zarówno pierwszego, jak i drugiego koordynatora.
 • Wiadomość z danymi weryfikacyjnymi została wysłana z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na adres szkoły podany w bazie RPSO. Mailing ten do wszystkich szkół podstawowych w Polsce był już kilkukrotnie ponawiany.
  Aby odszukać tę wiadomość, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM. Niektóre serwisy pocztowe mogą umieścić naszą wiadomość w innej zakładce, np. w Powiadomieniach. Ewentualnie można skorzystać z wyszukiwarki i wyszukać wiadomość po adresie nadawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rejestracja drugiego koordynatora szkolnego:

 • Rejestracja każdego koordynatora wymaga niezależnego wejścia na stronę rejestracja.autorytet.org i wpisania tych samych danych weryfikacyjnych. Czyli zapisanie dwóch koordynatorów szkolnych nie odbywa się za jednym i tym samym razem. Jeden i drugi koordynator powinni niezależnie od siebie zarejestrować się wpisując RSPO szkoły oraz kod weryfikacyjny.
 • Drugiego koordynatora dodaje się w taki sam sposób, jak pierwszego koordynatora. Należy się zarejestrować na stronie rejestracja.autorytet.org w taki sam sposób, jak robił to pierwszy koordynator. Tj. z wykorzystaniem numeru RSPO oraz przesłanego kodu weryfikacyjnego.

 

Czy można być koordynatorem w kilku szkołach?

 • Tak. Nauczyciel może być koordynatorem w kilku szkołach.
 • Nasz system ankietowy rozróżnia jednak koordynatorów przypisanych do danej szkoły na podstawie unikatowego adresu e-mail. On nie może się powtarzać.
 • Dlatego też takowy koordynator szkolny potrzebuje mieć tyle różnych adresów mailowych, w ilu szkołach jest koordynatorem.

 

Brak wiadomości mailowej z danymi weryfikacyjnymi:

 • W okresie wrzesień-listopad mail z danymi weryfikacyjnymi do każdej szkoły w Polsce był wysyłany 4-krotnie. Mógł także wpaść do folderu SPAM albo uznany za SPAM mógł zostać  skasowany.
 • Szkoła mogła nie otrzymać wiadomości z danymi weryfikacyjnymi w dwóch przypadkach:
  (1) Brak adresu mailowego w bazie RSPO.
  (2) Błędny lub nieaktualny adres mailowy w bazie RSPO.
 • Powyższe można sprawdzić wyszukując swoją szkołę w bazie RSPO.
  (1) Jeżeli jest podany prawidłowy adres mailowy, należy dobrze przeszukać skrzynkę odbiorczą szkoły.
  (2) Jeżeli jest podany niewłaściwy adres lub jego brak, wówczas szkoła jest proszona (koordynator szkolny) o uzyskanie kodu weryfikacyjnego szkoły poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o otrzymanie kodu weryfikacyjnego lub wykonanie telefonu do nas (numery telefonów w dziale Pomocy) i poproszenie o te dane.
 • W tymże mailu proszę podać:
  a) dane szkoły (nazwa + adres),
  b) ogólny adres mailowy szkoły (np. do sekretariatu),
  c) nr RSPO danej szkoły (nr ten można znaleźć w bazie RSPO na stronie rspo.men.gov.pl).
 • Uwaga: Jeżeli SP znajduje się w Zespole Szkół, należy podać RSPO szkoły podstawowej, a nie całego zespołu szkół. To są dwa różne RSPO.
 • W mailu zwrotnym zostanie przesłany kod weryfikacyjny w celu dokonania rejestracji koordynatorów szkolnych.
 • W procesie rejestracji po poprawnym wpisaniu na stronie numeru RSPO szkoły oraz kodu weryfikacyjnego (wielkość liter ma znaczenie), zostaniemy poproszeni o podanie swojego adresu mailowego. Za jego pomocą będziemy się logować do Panelu. Należy także wymyślić hasło.
 • W następnym kroku należy zweryfikować, iż mamy dostęp do tej skrzynki mailowej. Na skrzynkę podanego maila przyjdzie wiadomość, w którym należy kliknąć w link weryfikacyjny.
 • Po jego kliknięciu konto koordynatora szkoły będzie aktywne. Można się logować i generować bilety.

 

Panel badawczy dla koordynatorów:

 • Dostęp do panelu możliwy poprzez logowanie (po wcześniejszej rejestracji) na stronie panel.autorytet.org
 • Panel służy do wygenerowania tzw. biletów z hasłami z krótką instrukcją dla każdego uczestnika programu (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
 • Bilet z hasłem zawiera adres strony internetowej (na której znajduje się krótka ankieta) oraz jednorazowe hasło.
 • W panelu, przed wygenerowaniem biletów, należy podać pełną liczebność uczniów na poszczególnych poziomach klas oraz liczebność grona pedagogicznego. I to niezależnie, czy szkoła planuje przeprowadzić zajęcia we wszystkich klasach, czy też tylko w części. Dzięki tym informacjom będzie znana próba badawcza. System będzie wiedział, ile należy wygenerować biletów z hasłami dla danej szkoły dla poszczególnych grup.
 • Wygenerowanie biletów z hasłami jest możliwe tylko raz. Dlatego bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonej liczebności uczniów i nauczycieli.

 • Istnieje możliwość śledzenia postępów badania (procent wypełnionych ankiet w poszczególnych badanych grupach).
 • W przypadku realizacji pretestu, nauczyciel otrzymuje wstępne wyniki, które może wykorzystać według swojego uznania już w czasie realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w poszczególnych klasach, np. w celu zmiany przekonań normatywnych.
 • Po zakończeniu badania (pretest i posttest) z panelu będzie można pobrać raport z wykresami oraz wynikami przeprowadzonego badania w danej szkole (raport pośredni oraz końcowy).

 

Aby wygenerować bilety z hasłami należy:

 • Zalogować się do panelu dla koordynatora szkolnego kampanii (po wcześniejszej rejestracji) pod adresem: panel.autorytet.org
 • Podać łączną liczbę uczniów na poziomie klas od 4 do 8 SP, (III GIM opcjonalnie) oraz liczbę nauczycieli pracujących w szkole.
 • Wygenerować bilety z hasłami do ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Wydrukować, pociąć i rozdać bilety wszystkim uczestnikom w poszczególnych badanych grupach.
 • Dla uczniów są generowane dwa zestawy biletów z hasłami. Pierwszy zestaw służy do pretestu (badanie przed realizacją zajęć), a drugi zestaw – do posttestu (po realizacji zajęć).
 • Uwaga: Zmiana powyższych liczebności jest możliwa tak długo, dopóki nie wygeneruje się biletów. Wygenerowanie biletów blokuje możliwość zmiany danych w liczebnościach.

 

Kiedy rozdajemy bilety z hasłami do ankiet:

 • Uczniowie otrzymują bilety przed realizacją zajęć profilaktyczno-edukacyjnych (pretest) oraz nowe bilety po realizacji tychże zajęć (posttest).
 • Rodzicom oraz nauczycielom rozdajemy bilety podczas spotkania lub po spotkaniu.
  Rodzice i nauczyciele są zaproszeni do wypełnienia ankiety tylko raz, po realizacji zajęć (tylko posttest).
  Można zasugerować wypełnienie ankiety na smartfonach jeszcze w szkole. Zwiększy to frekwencję badania.
 • Każdy rodzic czy nauczyciel otrzymują tylko raz i tylko jeden bilet z hasłem. Nawet jeżeli dany rodzic ma kilkoro dzieci w szkole.
  Bilety z hasłami mogą zostać niewykorzystane. Nie trzeba wszystkich biletów rozdawać.

 

Należy wpisać liczebność wszystkich klas na poszczególnych poziomach:

 • Należy wpisać pełną liczebność uczniów na poszczególnych poziomach danej szkoły.
 • Jeżeli nawet Państwo docelowo i finalnie nie przeprowadzą z różnych względów zajęć we wszystkich klasach, w bazie będziemy mieli informacje o wielkości próby.
  Mamy świadomość, że nie będzie 100% frekwencji, zwłaszcza wśród rodziców.
 • Należy zatem wygenerować komplet biletów z hasłami (dla wszystkich). Nic się nie stanie, jeżeli część biletów pozostanie u koordynatora niewykorzystanych. Nie rozdajemy ich na siłę tylko po to, żeby zeszły "ze stanu".
 • Należy jednak pamiętać, że każdy uczestnik dostaje bilet z hasłem tylko raz w określonym badaniu. Uczniowie raz przed zajęciami (pretest) i raz po zajęciach (posttest).
  Bilety z hasłami rozdajemy tylko tym nauczycielom i rodzicom, którzy wzięli udział w szkoleniu.

 

Informacje o materiałach i zajęciach:

 • Zajęcia wśród uczniów trwają: 1 godz. lekcyjna
 • Wśród rodziców: szkolenie do 30 minut, np. przy okazji wywiadówki. Zapraszamy na stronę: rodzice.autorytet.org
 • Wśród nauczycieli: szkolenie maks. 45 minut, np. przy okazji rady pedagogicznej. Zapraszamy na stronę: nauczyciele.autorytet.org

 

Kto się może zarejestrować:

 • Kampania jest przewidziana dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Zapraszamy każdą szkołę, aby się przyłączyła.
 • Jeżeli jakaś szkoła nie otrzymała maila powitalnego z danymi weryfikacyjnymi, zapraszamy, aby się do nas po te dane zgłosiła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Udział w kampanii jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

 

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

Powinna zostać zachowana kolejność:
(1) Pretest wśród uczniów
(2) Realizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
(3) Przeprowadzenie posttestu we wszystkich 3 grupach uczestników

Brak możliwości przeprowadzenia spotkania dla rodziców nie dyskwalifikuje we wzięciu udział w ankiecie kampanii.

Ostatecznie to koordynatorzy decydują o terminach realizacji badań ewaluacyjnych oraz zajęć edukacyjno-profilaktycznych dostosowując je do lokalnych możliwości danej szkoły w powyższych zakresach. Fundacja pragnie, aby wszystkie działania zakończyły się do dnia 25 stycznia 2019 roku względy projektowe)

W przypadku gdy szkoła przystąpi do przeprowadzania zajęć bezpośrednio po otrzymaniu paczki, pomijając badanie pretest, szkoła nie uzyska danych porównawczych. W takiej sytuacji szkoły nadal są zaproszone, żeby zarejestrować się do ankiety i wygenerować bilety. Jednak pominą bilety pretestowe, a od razu i po zajęciach rozdadzą bilety posttestowe.

Ankieta jest bezpieczna i nie zawiera otwierających pytań. Jednak jeżeli szkoła tak zdecyduje, udostępniamy w dziale do pobrania gotowy szablon do zbierania podpisów rodziców, którzy wyrażają zgodę na przeprowadzenie badania wśród swoich dzieci.

 

Kto realizuje zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkole:

 • Materiały dostarczone do szkoły mają zapewnić wystarczającą pomoc dydaktyczną, aby szkoła mogła samodzielnie zrealizować zajęcia. Zajęcia może poprowadzić osoba wyznaczona w szkole (koordyantor szkolny, pedagog, wychowawca).
 • Szkoła może zatrudnić firmę zewnętrzną w celu realizacji zajęć i zaproponować nam takowy podmiot realizujący te zajęcia w danej szkole (w panelu dla koordynatora szkolnego). Opracowujemy listę ośrodków w całej Polsce, które będą uprawnione do realizacji zajęć w ramach kampanii. Otrzymają one od nas wówczas rozszerzony zestaw materiałów profilaktycznych do realizacji zajęć w szkole.
 • Jesteśmy przekonani, ze nikt tak dobrze nie przeprowadzi tych zajęć, jak wychowawcy w swoich klasach lub szkolny pedagog.
 • Powody są dwa: To właśnie wychowawca/pedagog jest odbierany przez uczniów jako autorytet i powinien o tym mówić. Przeprowadzenie zajęć o autorytecie wzmacnia autorytet prowadzącego i sprawia, ze wspólnie z uczniami porządkuje swoje myślenie o istocie poszukiwania Mistrza.
 • Dlatego bardzo mocno rekomendujemy wychowawców i pedagoga szkolnego jako realizatora zajęć. Poza tym w kampanii bierze udział ogromna liczba szkół i nie jesteśmy w stanie zapewnić tylu realizatorów, którzy byliby sprawdzeni i gwarantowali jakość realizacji.

 

Raporty badawcze

 

 1. Raport wstępny: Raport ten zawiera wyniki pierwszej ankiety wśród uczniów (pretest).
 2. Raport pośredni: Raport ten zawiera wyniki drugiej ankiety wśród uczniów (posttest) oraz wyniki ankiet dla rodziców i nauczycieli.
 3. Raport końcowy: Raport końcowy zawiera wyniki porównawcze między pretestem i posttestem oraz między rodzicami i nauczycielami.
 4. Raport ogólnopolski: Jest to raport końcowy (bez wstępnego i pośredniego) przedstawiający wyniki ogólnopolskie, na podstawie zebranych danych ze wszystkich zarejestrowanych w naszej ankiecie szkół.

 

Wyniki są zebrane w tabelach z podziałem na poziom klas oraz płeć.
Dodatkowo są przedstawione w postaci wykresów.
Objętość każdego dokumentu wynosi ok. 100 stron.

 

 

Przydatne linki: