Schemat postępowania w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych

Jeżeli w poniższym tekście nie znajdą Państwo wystarczających wyjaśnień, zapraszamy do działu Pomocy

 

 

Opis badania ewaluacyjnego programu

Ankiety przeznaczone są dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Każdy uczestnik badania otrzymuje losowy bilet z krótką instrukcją, co zrobić, żeby wypełnić ankietę. Ankietę można wypełnić w dowolnym czasie na komputerze lub na smartfonie. W celu zwiększenia frekwencji wśród młodzieży, zaleca się przeprowadzenie ankiety podczas lekcji wychowawczej lub lekcji informatyki (np. w ramach rozwijania kompetencji społecznych w sieci).

 

Kilka słów o ankiecie:

 • Ankieta jest anonimowa, w pełni elektroniczna oraz prosta w wypełnieniu (zajmuje kilka minut).
 • Pytania ankietowe są bezpieczne, bez otwierających pytań (pytania do wglądu w sekcji Treść pytań ankietowych).
 • Możliwość wypełnienia na komputerze i na smartfonach.
 • Automatyczne gromadzenie i podliczanie wyników ankiety.
 • Automatyczne generowanie raportu z wynikami oraz wykresami dla szkoły.

 

Rzetelność wyników:

 • Im więcej młodzieży wypełni ankietę, tym wyniki będą bardziej rzetelne i wiarygodne.
 • Zależy nam na wypełnieniu ankiety przez rodziców, którzy będą obecni na spotkaniu i wezmą ze sobą bilet z hasłem.
 • Raporty nie pokażą wyników, jeżeli liczba odpowiedzi (wypełnionych ankiet) na danym poziomie nauczania będzie mniejsza niż 8Jeżeli ankietę na danym poziomie nauczania wypełni nie więcej niż 8 uczniów, nie będzie można zobaczyć podsumowanych wyników dla tej grupy. Jedynie zbiorcze wyniki np. dla kilku poziomów nauczania razem. Jest to podyktowane zadbaniem o anonimowość uczniów.

 

Koordynatorzy programu „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”:

 • W szkole powinno być dwóch koordynatorów szkolnych.
 • Pierwszym koordynatorem zostaje jeden z nauczycieli (pedagog/psycholog lub każda inna osoba przeprowadzająca badania ewaluacyjne w szkole).
 • Drugim koordynatorem zostaje nauczyciel informatyki lub inny nauczyciel do obsługi internetowego panelu dla koordynatorów.

 

Zadanie koordynatorów szkolnych:

 • Organizacja i realizacja kampanii na poszczególnych etapach
 • Przeprowadzenie badania ankietowego przed realizacją zajęć (lub nie).
 • Koordynacja realizacji zajęć w poszczególnych grupach (wyznaczenie osób, itp.)
  (więcej szczegółów dotyczących tego punktu znajdą Państwo w paczce z materiałami, która przyjdzie do szkoły)
 • Konieczne przeprowadzenie badania ankietowego po realizacji zajęć. 

 

Rejestracja koordynatorów szkolnych:

 • Przeprowadzenie w szkole badań ewaluacyjnych wymaga rejestracji szkoły na stronie rejestracja.autorytet.org
 • W celu weryfikacji należy podać kod weryfikacyjny oraz nr RSPO szkoły (z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych).
  Zarówno kod weryfikacyjny, jak i nr RSPO szkoły zostały przesłane do szkoły na adres mailowy znajdujący się w bazie RSPO.
 • Baza RSPO jest ogólnodostępnym Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych. Znajduje się na stronie internetowej rspo.men.gov.pl
 • Wiadomość z danymi weryfikacyjnymi została wysłana z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na adres szkoły podany w bazie RPSO.
  Aby odszukać tę wiadomość, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM. Niektóre serwisy pocztowe mogą umieścić naszą wiadomość w innej zakładce, np. w Powiadomieniach. Ewentualnie można skorzystać z wyszukiwarki i wyszukać wiadomość po adresie nadawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak wiadomości mailowej z danymi weryfikacyjnymi:

 • Szkoła mogła nie otrzymać wiadomości z danymi weryfikacyjnymi w dwóch przypadkach:
  (1) Brak adresu mailowego w bazie RSPO.
  (2) Błędny lub nieaktualny adres mailowy w bazie RSPO.
 • Powyższe można sprawdzić wyszukując swoją szkołę w bazie RSPO.
  (1) Jeżeli jest podany prawidłowy adres mailowy, należy dobrze przeszukać skrzynkę odbiorczą szkoły.
  (2) Jeżeli jest podany niewłaściwy adres lub jego brak, wówczas szkoła jest proszona (koordynator szkolny) o uzyskanie kodu weryfikacyjnego szkoły poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o otrzymanie kodu weryfikacyjnego.
 • W tymże mailu proszę podać:
  a) dane szkoły (nazwa + adres),
  b) ogólny adres mailowy szkoły (np. do sekretariatu),
  c) nr RSPO danej szkoły (nr ten można znaleźć w bazie RSPO na stronie rspo.men.gov.pl).
 • W mailu zwrotnym zostanie przesłany kod weryfikacyjny w celu dokonania rejestracji koordynatorów szkolnych.
 • W procesie rejestracji po poprawnym wpisaniu na stronie numeru RSPO szkoły oraz kodu weryfikacyjnego (wielkość liter ma znaczenie), zostaniemy poproszeni o podanie swojego adresu mailowego. Za jego pomocą będziemy się logować do Panelu. Należy także wymyślić hasło.
 • W następnym kroku należy zweryfikować, iż mamy dostęp do tej skrzynki mailowej. Na skrzynkę podanego maila przyjdzie wiadomość, w którym należy kliknąć w link weryfikacyjny.
 • Po jego kliknięciu konto koordynatora szkoły będzie aktywne. Można się logować i generować bilety.

 

Panel badawczy dla koordynatorów:

 • Dostęp do panelu możliwy poprzez logowanie (po wcześniejszej rejestracji) na stronie panel.autorytet.org
 • Panel służy do wygenerowania tzw. biletów z hasłami z krótką instrukcją dla każdego uczestnika programu (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
 • Bilet z hasłem zawiera adres strony internetowej (na której znajduje się krótka ankieta) oraz jednorazowe hasło.
 • W panelu, przed wygenerowaniem biletów, należy podać liczebność uczniów na poszczególnych poziomach klas oraz liczebność grona pedagogicznego. Dzięki tym informacjom system będzie wiedział, ile należy wygenerować biletów z hasłami dla danej szkoły dla poszczególnych grup.
 • Wygenerowanie biletów z hasłami jest możliwe tylko raz. Dlatego bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonej liczebności uczniów i nauczycieli.

 • Istnieje możliwość śledzenia postępów badania (procent wypełnionych ankiet w poszczególnych badanych grupach).
 • W przypadku realizacji pretestu, nauczyciel otrzymuje wstępne wyniki, które może wykorzystać według swojego uznania już w czasie realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w poszczególnych klasach, np. w celu zmiany przekonań normatywnych.
 • Po zakończeniu badania (pretest i posttest) z panelu będzie można pobrać raport z wykresami oraz wynikami przeprowadzonego badania w danej szkole.

 

Aby wygenerować bilety z hasłami należy:

 • Zalogować się do panelu dla koordynatora szkolnego kampanii (po wcześniejszej rejestracji) pod adresem: panel.autorytet.org
 • Podać łączną liczbę uczniów na poziomie klas od 4 do 8 SP, (III GIM opcjonalnie) oraz liczbę nauczycieli pracujących w szkole.
 • Wygenerować bilety z hasłami do ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Wydrukować, pociąć i rozdać bilety wszystkim uczestnikom w poszczególnych badanych grupach.
 • Dla uczniów są generowane dwa zestawy biletów z hasłami. Pierwszy zestaw służy do pretestu (badanie przed realizacją programu), a drugi zestaw – do posttestu (po realizacji programu).
 • Uwaga: Zmiana powyższych liczebności jest możliwa tak długo, dopóki nie wygeneruje się biletów. Wygenerowanie biletów blokuje możliwość zmiany danych w liczebnościach.

 

Kiedy rozdajemy bilety z hasłami do ankiet:

 • Uczniowie otrzymują bilety przed realizacją zajęć profilaktyczno-edukacyjnych (pretest) oraz nowe bilety po realizacji tychże zajęć (posttest).
 • Rodzicom oraz nauczycielom rozdajemy bilety podczas spotkania lub po spotkaniu.
  Rodzice i nauczyciele są zaproszeni do wypełnienia ankiety tylko raz, po realizacji programu (tylko posttest).
  Można zasugerować wypełnienie ankiety na smartfonach jeszcze w szkole. Zwiększy to frekwencję badania.

 

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

Powinna zostać zachowana kolejność:
(1) Pretest wśród uczniów
(2) Realizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
(3) Przeprowadzenie posttestu we wszystkich 3 grupach uczestników

Ostatecznie to koordynatorzy decydują o terminach realizacji badań ewaluacyjnych oraz zajęć edukacyjno-profilaktycznych dostosowując je do lokalnych możliwości danej szkoły w powyższych zakresach. Wszystkie działania muszę się jednak zakończyć do dnia 14 grudnia 2018 roku

W przypadku gdy szkoła przystąpi do przeprowadzania zajęć bezpośrednio po otrzymaniu paczki, pomijając badanie pretest, szkoła nie uzyska danych porównawczych. 

Ankieta jest bezpieczna i nie zawiera otwierających pytań. Jednak jeżeli szkoła tak zdecyduje, udostępniamy w dziale do pobrania gotowy szablon do zbierania podpisów rodziców, którzy wyrażają zgodę na przeprowadzenie badania wśród swoich dzieci.

 

Przydatne linki: