Szkoła, która bierze udział w kampanii
oraz przeprowadza badania ewaluacyjne, otrzymuje:

 

(1) Materiały dydaktyczne (konspekty, filmy, scenariusze) do realizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Paczki do wszystkich szkół podstawowych w Polsce zostaną wysłane początkiem listopada br.

(2) Zaświadczenie o zaangażowaniu się szkoły w realizację kampanii oraz przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych (do pobrania z panelu dla koordynatorów szkolnych, np. do ewaluacji szkoły).

(3) Raport z badania (z wykresami oraz podsumowaniem odpowiedzi uczniów, rodziców oraz nauczycieli), zawierający informacje mogące być wytycznymi wytycznymi przy tworzeniu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego (jeżeli szkoła przeprowadzi badania ewaluacyjne wykorzystujące nasze gotowe narzędzie badawcze).

(4) Po zakończeniu całej kampanii szkoła otrzyma raport z ogólnopolskimi zbiorczymi wynikami ewaluacji programu.

(5) Szkolni koordynatorzy otrzymają certyfikaty kampanii "Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu", przydatne do udokumentowania rozwoju zawodowego nauczyciela.

(6) Wyniki ankiety wypełnionej przed realizacją programu (pretest) będą źródłem informacji o przekonaniach normatywnych w grupie badawczej.

(7) Wyniki ankiety wypełnionej po realizacji programu (posttest) będą źródłem informacji o zmianach w przekonaniach normatywnych, jakie zaszły w grupie badawczej.

(8) Dzięki badaniu szkoła dowie się m.in. czy młodzież ma autorytety w swoim życiu. Jeśli tak - to jakie i na jakiej podstawie dokonuje ich wyboru.