Poniżej informacje odczytywane uczniom, rodzicom i nauczycielom przed rozdaniem biletów z hasłami

 

Instrukcje przekazywane uczniom:

Za chwilę rozdam wam tzw. bilety z hasłami. Na tych biletach macie podany adres strony internetowej, na którą należy wejść, aby wziąć udział w badaniu. Następnie należy przepisać hasło, które jest na bilecie. Badanie jest całkowicie anonimowe.
Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie.

Informacja dla nauczyciela
Jeżeli nauczyciel zdecyduje się przeprowadzić badanie np. w sali informatycznej, można wcześniej przygotować komputery.
W tym celu należy uruchomić przeglądarkę i otworzyć stronę badania: ankieta.autorytet.org

 

Instrukcje przekazywane rodzicom:

Szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu. Państwo są zaproszeni do udziału w krótkiej badaniu (5 pytań ankietowych). Odpowiedzi na pytania ankiety udziela się w sposób elektroniczny, w Internecie.

Za chwilę rozdam Państwu tzw. bilety z hasłami. Na tych biletach jest podany adres strony internetowej, na którą należy wejść, aby wziąć udział w badaniu. Następnie należy przepisać hasło, które jest na bilecie. Badanie jest całkowicie anonimowe.
Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie.