Raporty badawcze

 

  1. Raport wstępny: Raport ten zawiera wyniki pierwszej ankiety wśród uczniów (pretest).
  2. Raport pośredni: Raport ten zawiera wyniki drugiej ankiety wśród uczniów (posttest) oraz wyniki ankiet dla rodziców i nauczycieli.
  3. Raport końcowy: Raport końcowy zawiera wyniki porównawcze między pretestem i posttestem oraz między rodzicami i nauczycielami.
  4. Raport ogólnopolski: Jest to raport końcowy (bez wstępnego i pośredniego) przedstawiający wyniki ogólnopolskie, na podstawie zebranych danych ze wszystkich zarejestrowanych w naszej ankiecie szkół.

 

Wyniki są zebrane w tabelach z podziałem na poziom klas oraz płeć.
Dodatkowo są przedstawione w postaci wykresów.
Objętość każdego dokumentu wynosi ok. 100 stron.

 

Raporty będą dostępne w Panelu dla koordynatorów. Należy je pobrać samodzielnie. Nie będą wysyłane drogą mailową.