Terminy realizacji poszczególnych etapów

 

Podany w broszurze w pakiecie przesłanym do szkół
termin 14 grudnia jest NIEAKTUALNY

 

Ze względów projektowych (dla Ministerstwa Sprawiedliwości)

Fundacja pragnie zewaluować zajęcia do 25 stycznia.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiet do tego dnia.

 

Najprawdopodobniej jednak cały system ankietowy będzie dostępny do końca lutego (jeżeli nie dłużej). Dlatego też po terminie 25 stycznia nadal będzie możliwość dalszego wypełniania ankiet (np. przez rodziców) i generowania raportów ewaluacyjnych.

 

Brak możliwości przeprowadzenia spotkania dla rodziców w terminie do 25 stycznia 2019 r. nie jest przeszkodą dla szkoły we wzięciu udział w ankiecie kampanii.