Dokumenty dla dyrekcji szkoły

(1) List do dyrektorów szkół

(2) Lista do zbierania podpisów rodziców

(3) Indywidualna zgoda rodziców na udział dziecka w badaniu (format PDF)

(3) Indywidualna zgoda rodziców (format PDF) - wersja MINI (4x na A4)

Ankieta jest bezpieczna i nie zawiera otwierających pytań. Jednak jeżeli szkoła tak zdecyduje, powyższe dokumenty ułatwią zbieranie podpisów rodziców, którzy wyrażają zgodę na przeprowadzenie badania wśród swoich dzieci. My jako organizatory nie potrzebujemy zbierać tychże podpisów. Nie będziemy prosić o przesłanie do nad takowych list. One zostają u Państwa w szkole. To jest tylko pomoc dla tych szkół, które same tak zdecydują, że potrzebują dodatkowych zgód od rodziców.

 

 

Filmy instruktażowe

 

 (1) Szkolenei Rady Pedagogicznej

 (2) Spotkanie z Rodzicami

 (3) Wykład o personalizmie

 

Materiały do przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli

Materiały poglądowe w niskiej jakości.
Filmy w najlepszej jakości zostaną przesłane do szkół w pakietach. 

 

(1) Scenariusz szkolenia dla nauczycieli (format PDF)

(2) Film Autorytet, który łączy (format MP4)

(3) Film Autorytet, który łączy (Link do YouTube'a)

(4) Trailer filmu Autorytet, który łączy (Link do YouTube'a)

(5) Making of filmu Autorytet, który łączy (Link do YouTube'a)

(6) Wywiady z aktorami filmu Autorytet, który łączy (Link do YouTube'a)

(7) Wzór podziękowania dla lidera szkolnego (format PDF)

 

UWAGA! Aby nauczyciele w pełni mogli odpowiedzieć na pytania ankiety, powinni także zapoznać się z filmami dla rodziców (3 typy: Obojętny, Tyran, Mistrz). 

 

Materiały nadesłane przez Koordynatorów Szkolnych.

(1) Prezentacja do przeprowadzenia spotkania z Rodzicami (format PDF)