Treść pytań ankietowych dla młodzieży

 

 

(1) Zaznacz swoją płeć (dziewczyna, chłopak) 

(2) Podaj swój wiek 

(3) Wybierz poziom klasy

 

(4) Czy czujesz, że masz z kim porozmawiać nawet o najtrudniejszych sprawach?

(tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)

 

(5) Czy brałeś udział w zajęciach pokazujących cechy autorytetu?

(tak, trudno powiedzieć, nie)

 

Jeżeli w pytaniu 5 odpowiedź brzmi tak (kolejne pytania: 5.1-4)

(5.1) Czy czujesz się zachęcona/y do szukania swojego mistrza?

(tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)

 

(5.2) Czy chciałabyś/chciałbyś sam posiadać cechy potrzebne mistrzowi?

(tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)

 

(5.3) Czy w czasie zajęć dowiedziałeś się czegoś nowego lub przydatnego na co dzień?

(tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)

 

(5.4) Jak oceniasz program, w którym brałeś/łaś udział?

            (1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

(6) Do kogo masz największe zaufanie? (wybierz max.5)

(mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, kuzyn/kuzynka, rodzeństwo, przyjaciółka /przyjaciel, nauczyciel, wychowawca, pedagog, trener sportowy, instruktor zajęć pozalekcyjnych, instruktor harcerski, przewodnik duchowy (ksiądz itp.), youtuber/ka, znajomy z Internetu, bloger/ka, celebryta/tka, sportowiec, aktor, muzyk)

 

(7) Zdarza mi się:

(codziennie, kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz na miesiąc, nigdy)  

 • używać wulgaryzmów
 • dokuczać kolegom i koleżankom
 • łamać ustalone przez rodziców zasady
 • łamać zasady obowiązujące w szkole
 • przechodzić na czerwonym świetle
 • dokuczać zwierzętom i niszczyć rośliny
 • pożyczać rzeczy innych bez pozwolenia
 • używać zwrotów grzecznościowych
 • przestrzegać zasad obowiązujących w klasie
 • pomagać innym ludziom
 • słuchać rodziców
 • okazywać szacunek starszym
 • dbać o porządek w moim otoczeniu (w szkole, w domu, w miejscu publicznym)

 

(8) Gdybyś mógł/mogła wybrać kogokolwiek na świecie to z kim najchętniej rozmawiał/a byś o trudnych sprawach? (wybierz max.5)

(mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, kuzyn/kuzynka, rodzeństwo, przyjaciółka /przyjaciel, nauczyciel, wychowawca, pedagog, trener sportowy, instruktor zajęć pozalekcyjnych, instruktor harcerski, przewodnik duchowy (ksiądz itp.), youtuber/ka, znajomy z Internetu, bloger/ka, celebryta/tka, sportowiec, aktor, muzyk)

 

(9) Z podanych poniżej cech wybierz te, które Twoim zdaniem najlepiej pasują do mistrza/ autorytetu: (wybierz max.8)

(mężny, sprawiedliwy, umiarkowany, roztropny, rozsądny, odpowiedzialny, mądry, uczciwy, sławny, rozpoznawalny, bogaty, przystojny, ładny, modny, fotogeniczny, młody, popularny, znany, atrakcyjny, elokwentny, uśmiechnięty, szybki, karierowicz, zakochany)

 

(10) Jeśli masz do rozwiązania trudną sytuację do kogo udajesz się po pomoc? (wybierz max.5)

(mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, kuzyn/kuzynka, rodzeństwo, przyjaciółka /przyjaciel, nauczyciel, wychowawca, pedagog, trener sportowy, instruktor zajęć pozalekcyjnych, instruktor harcerski, przewodnik duchowy (ksiądz itp.), youtuber/ka, znajomy z Internetu, bloger/ka, celebryta/tka, sportowiec, aktor, muzyk)

 

(11) W życiu marzę o tym żeby (wybierz max 4):

(znaleźć miłość, mieć przyjaciół, zdobyć majątek, zrobić karierę, mieć udaną rodzinę, mieć ciekawą pracę, mieć spokojne życie, mieć życie pełne rozrywek, pomagać innym ludziom, osiągnąć sukces naukowy, żyć w zgodzie z religią, zdobyć władzę polityczną, podróżować po świecie, poznawać innych ludzi/ inne kultury, być kochanym)

 

 

Treść pytań ankietowych dla rodziców

 

(1) Na wchodzenie dziecka w konflikt z prawem największy wpływ ma (wybierz max. 3):

 • szkoła
 • negatywna grupa rówieśnicza,
 • niewłaściwa postawa rodziców
 • przyzwolenie środowiska lokalnego,
 • przekonanie, że tak można,
 • brak wiedzy o normach zachowania,
 • okazja do niewłaściwego działania (przypadek).

 

(2) Moja relacja z dziećmi na co dzień najbardziej przypomina tą pokazaną na filmie:

 • obojętny
 • tyran
 • mistrz

 

(3) Czy zajęcia zachęciły Pana/Panią do pracy nad tym, aby być lepszym autorytetem dla swoich dzieci?

(tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)

 

(4) Spotkanie oceniam na:

(1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

(5) Spotkanie zachęciło mnie do dalszego poszukiwania informacji o autorytecie.

(tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)

 

 

Treść pytań ankietowych dla nauczycieli

 

(1) Pozytywny potencjał w moich uczniach potrafię dostrzec:

(zawsze, bardzo często, często, rzadko, bardzo rzadko)

 

(2) Moja relacja z uczniami najbardziej przypomina tą pokazaną na filmie:

 • obojętny
 • tyran
 • mistrz

 

(3) Czy zajęcia zachęciły Pana/Panią do pracy nad tym, aby być lepszym autorytetem dla swoich uczniów?

(tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)

 

(4) Spotkanie oceniam na:

(1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

(5) Spotkanie zachęciło mnie do dalszego poszukiwania informacji o autorytecie.

(tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)